Przedszkole nr 2 im. Janint Porazińskiej w Darłowie
BIP Przedszkole nr 2 w Darłowie

Dnia 13 września na godzinę 16.00 zapraszamy na zebranie ogólne i zebrania grupowe.

I Misie
II Gwiazdeczki
III Biedroneczki
IV Słoneczka
V Sówki
VI Stokrotki
VII Jagódki
 
Opłaty
Jadłospis
Pracownicy Przedszkola
Dokumenty Przedszkola
 
Przekaż 1% swojego podatku na fundusz wieczysty "Przedszkole Dwójeczka
Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom "Przyjazna Szkoła
O NAS

b

Przedszkole Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie


 

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od miesiąca października 2022 r., stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 2 w Darłowie bedzie wynosić 11,00 zł.

 

OGŁOSZENIE

Informujemy zainteresowanych rodziców, że od dnia 1 lutego do 11 marca 2022 roku prowadzimy rekrutację dzieci do naszego przedszkola na nowy rok szkolny. Przyjmujemy dzieci, ktore w roku 2022 ukończą 3 lata. Istnieje możliwość zapisania dzieci do oddziałów 5-godzinnych (nieodpłatnych), w systemie dwuzmianowym. Jednocześnie przypominamy, że dzieci z rocznika 2016 objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego. Zainteresowanych rodziców informujemy, że karty zapisu do przedszkola można uzyskać w siedzibie przedszkola przy ulicy Kr. Jadwigi 3 lub na stronie internetowej przedszkola www.przedszkolenr2.darlowo.pl.

OGŁOSZENIE

 

Na teren przedszkola ( do szatni) można wejść tylko i wyłącznie w maseczce ochronnej na nos i usta . Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie odpowiednim środkiem dezynfekującym.

 

W szatni prosimy o zachowanie dystansu  2 m. od kolejnej osoby i szybkie rozebranie dziecka/dzieci oraz przekazanie dziecka osobie dyżurującej w szatni , która odprowadzi je do sali dydaktycznej.

 

Dzieci 3-letnie i dzieci nowoprzyjęte do przedszkola rodzice przez okres 2 tygodni mogą odprowadzać do sali (prosimy jednak ze względu na bezpieczeństwo o skrócenie tego okresu).

 

Odbieranie dzieci z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego odbywa się od godziny 14.30. Prosimy rodziców o możliwie szybkie ubranie dzieci, wyjście z przedszkola oraz nie gromadzenie się w szatni.

 

Zabrania się rodzicom ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu przedszkola wchodzenia do sal dydaktycznych - wymiana informacji 
z nauczycielami poprzez kontakt telefoniczny lub 
e- mailowy.

 

Rodziców prosimy o wypełnienie informacji dotyczących pobytu dzieci w przedszkolu, które znajdują się w szatni,  na półeczce i przekazać go osobie dyżurującej w szatni .

 

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wyznaczonych procedur, które pozwolą
nam uniknąć wszelkich niebezpieczeństw związanych z zachorowaniem dzieci , personelu czy rodziców na COVID-19.

PRZYPOMINAMY RODZICOM, ŻE DO PRZEDSZKOLA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO MOGĄ UCZESZCZAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE BEZ JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH POJAWIAJACYCH SIĘ Z RÓŻNYCH POWODÓW.

 

RODZICÓW DZIECI Z GRUPY VII PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI PUNKTUALNIE O GODZINIE 11.00 Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZENSTWA OBOWIAZUJACYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA   SZYBKIE ROZEBRANIE DZIECI I ODDANIE ICH POD OPIEKĘ OCZEKUJĄCEJ NAUCZYCIELCE.

 

Ogłoszenie

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19

Informujemy rodziców dzieci z Przedszkola Nr2 w Darłowie, że na wniosek rodziców pracujących w niżej wymienionych służbach dzieci będą miały  w przedszkolu zapewnioną opiekę :

  1. Są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność  leczniczą,
  2. Realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  3. Realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdzianiem i zwalczaniem COVID-19,
  4. Pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  5. Wykonują działania ratownicze,
  6. Są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6, ptk.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
  7. Są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, lub osobom w podeszłym wieku,
  8. Są zatrudnieni w ogrzewalniach lub noclegowniach
  9. Są zatrudnieni w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  10. Są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  11. Są zatrudnieni w jednostkach sytemu oświaty i realizują zadania na terenie tych jednostek,
  12. Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

OGŁOSZENIE

Przedszkole Nr2 w Darłowie zaprasza wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021r. do przedszkola w dniu 01.09 2020r. rozpoczęcie nowego roku szkolnego  wg ustalonych godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzieci z grupy VI na godzinę 7.00

Dzieci z grupy VII na  godzinę 11.00

 

Na teren przedszkola ( do szatni) można wejść tylko i wyłącznie w maseczce ochronnej na nos i usta . Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie odpowiednim środkiem dezynfekującym.

 

W szatni prosimy o zachowanie dystansu  2 m. od kolejnej osoby i szybkie rozebranie dziecka/dzieci oraz przekazanie dziecka osobie dyżurującej w szatni , która odprowadzi je do sali dydaktycznej.

 

Dzieci 3-letnie i dzieci nowoprzyjęte do przedszkola rodzice przez okres 2 tygodni mogą odprowadzać do sali (prosimy jednak ze względu na bezpieczeństwo o skrócenie tego okresu).

 

Odbieranie dzieci z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa sanitarnego odbywa się od godziny 14.30. Prosimy rodziców o możliwie szybkie ubranie dzieci, wyjście z przedszkola oraz nie gromadzenie się w szatni.

 

Zabrania się rodzicom ze względu na bezpieczeństwo dzieci i personelu przedszkola wchodzenia do sal dydaktycznych - wymiana informacji 
z nauczycielami poprzez kontakt telefoniczny lub 
e- mailowy.

 

Rodziców prosimy o wypełnienie informacji dotyczących pobytu dzieci w przedszkolu, które znajdują się w szatni,  na półeczce i przekazać go osobie dyżurującej w szatni .

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zaktualizowaną procedurą bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie trwania epidemii COVID- 19, która znajduje się  na stronie internetowej przedszkola.

 

Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie wyznaczonych procedur, które pozwolą
nam uniknąć wszelkich niebezpieczeństw związanych z zachorowaniem dzieci , personelu czy rodziców na COVID-19.

PRZYPOMINAMY RODZICOM, ŻE DO PRZEDSZKOLA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO MOGĄ UCZESZCZAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE BEZ JAKICHKOLWIEK OBJAWÓW CHOROBOWYCH POJAWIAJACYCH SIĘ Z RÓŻNYCH POWODÓW.

 

RODZICÓW DZIECI Z GRUPY VII PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI PUNKTUALNIE O GODZINIE 11.00 Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ZASAD BEZPIECZENSTWA OBOWIAZUJACYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA   SZYBKIE ROZEBRANIE DZIECI I ODDANIE ICH POD OPIEKĘ OCZEKUJĄCEJ NAUCZYCIELCE.

 


Wykaz książek pomocniczych dla dzieci na rok szkolny 2020/2021

Pierwszy dzień w przedszkolu

Prawidłowości rozwojowe dzieci

Gdy nadejdzie czas

Adaptacja dzieci

DRODZY RODZICE!

Od 25.05.2020 r. Przedszkole wznawia swoją działalność.

Jednak z uwagi na nadal panujący stan pandemii, przedszkole będzie funkcjonować w niepełny sposób (opieka nad dziećmi), pod rygorem sanitarnym.
W związku z tym, prosimy rodziców o zadeklarowanie pobytu swojego dziecka w przedszkolu, z podaniem szczegółowych godzin przyprowadzania i odbioru dziecka, co jest niezmiernie ważne dla funkcjonowania przedszkola w okresie pandemii.
Deklaracje te należy zgłosić telefonicznie (94 314 02-21)do przedszkola od dnia 15.05.2020 r. do dnia 20.05.2020 r. do godz. 12.00 (po tym terminie dzieci nie będą przyjmowane).

  1. W pierwszej kolejności z opieki przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz realizujący zadania z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID - 19.
  2. Pozostałe dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi, mogą być przyjete po zabezpieczeniu miejsc dla rodziców z wyżej wymienionego pierwszeństwa.
Może zdarzyć się sytuacja, że ze względu na wytyczne sanepidu, nie wszystkie dzieci zostaną przyjęte, o czym poinformujemy telefonicznie.

Bardzo prosimy rodziców o zapoznanie się z dokumentami warunkującymi przyjęcie dziecka do przedszkola w warunkach podwyższonego rygoru sanitarnego.Dokumenty są do pobrania poniżej, w procedurze. Jesli ktoś zadeklaruje pobyt dziecka w przedszkolu a nie będzie miał możliwości wydrukowania załączników, to podpisze je w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Ponadto prosimy rodziców o zadeklarowanie czy dziecko będzie chodzić do przedszkola w lipcu 2020 roku. Musimy brać pod uwage fakt, że będzie oboiązywał rygor sanitarny ograniczający ilość dzieci w grupie. Decyzję tą prosimy podać do 12.06.2020 r. (również telefonicznie) ze względu na organizację pracy w okresie wakacyjnym.

Dyrekto Przedszkola nr 2 w Darłowie
Elżbieta Mielczarek-Waluch


W związku  z podjęciem decyzji o czasowym zawieszeniu działalności Przedszkola od dnia  06 maja 2020 r. do dnia  24 maja 2020 r. informujemy, że zadania  Przedszkola prowadzone będą nadal  z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
Bardzo prosimy o częste odwiedzanie naszej strony inetrnetowej , gdzie na bieżąco będą umieszcaane informacje na temat otwarcia i powrotu dzieci do Przedszkola od dnia 25 maja 2020 r.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Darłowie
 Elżbieta Mielczarek-Waluch

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu, pragniemy Państwa poinformować, że są wprowadzane zalecenia i wytyczne GIS, które pozwolą zapewnić dzieciom najwyższy poziom bezpieczeństwa pobytu w placówce i otworzyć drzwi naszej "dwójeczki" w nowej rzeczywistości o czym wcześniej zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę internetową naszego przedszkola.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Darłowie
Elżbieta Mielczarek-Waluch 

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 2 w Darłowie opracowała sposoby i zasady informaowania rodziców o realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.
Są one zgodne z wytycznymi MEN.

Bardzo prosimy o codzienne śledzenie naszej strony internetowej oraz Facebooka, gdzie nauczyciele każdego dnia będą udostępniali informacje na temat realizacji treści podstwy programowej dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

Ponadto będzieci Państwo mięli mozliwość kontaktu elektronicznego z nauczycielami według podanych przedz nauczyciela sposobów do wymiany informacji. Porosimy pytać o wszystko, co budzi Państwa zainteresowanie lub niepokój. Nauczyciele pozostają do Państwa dyspozycji.


Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa

KOCHANE DZIECI!

Mam nadzieję, że czas spędzony w domu z rodzicami będzie czasem nie tylko zabawy ale również nauki poprzez zabawę. Wasze Panie z przedszkola dostarczą Wam codziennie różnorodne propozycje do wspólnych zabaw z rodzicami, rodzenstwem czy pracy samodzielnej.

Pozdrawiam Was wszystkich. Mam nadzieję, że do zobaczenie wkrótce!

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Mielczarek-Waluch

Podaję do Państwa wiadomości nowy adres e-mailowy przedszkola:

przedszkolenr2@darlowo.pl

Sekretariat przedszkola jest czynny codziennie od godz. 9.00 do godz. 12.00


Przedszkole nr 2 w Darłowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, zapewniającą dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska utworzono oddział integracyjny dla dzieci specjalnej troski.

 


Przedszkole funkcjonuje od roku 1949. Do 1992 roku działało jako cztero-oddziałowe, dziesięciogodzinne z wyżywieniem. Od września 1992 roku placówka zmieniła swój charakter działalności. W wyniku reorganizacji zostały utworzone oddziały przedszkolne tak zwane "zerówki". We wrześniu 2005 do Przedszkola Nr 2 dołączono przejęte od Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni Przedszkole M.W. Nr 96. Obecnie przedszkole liczy 8 oddziałów w tym jedna grupa integracyjna. Cztery oddziały funkcjonują 5 godzin na dwie zmiany - I zmiana 2 oddziały od 7.00 do 12.00; II zmiana 2 oddziały od 12.00 do 17.00, oraz 4 oddziały funkcjonujące od 6.00 do 17.00.

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna (15 nauczycieli) w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, logopeda oraz nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
Nauczyciele to ludzie o cechach twórczych poszukujących współczesnych metod pracy z dzieckiem. Rozwijają swoje umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego - studia podyplomowe, udział w kursach, warsztatach.
Pełnią funkcję wspierającą i integrującą działania wychowawcze. Stosują indywidualne metody i zróżnicowany stopień trudności zadań dydaktyczno-wychowawczych. Tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka poprzez wskazywanie drogi do nabywania doświadczeń i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w szkole.

 

MISJA

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam,
pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem.
Konfucjiusz

 

Nasze przedszkole:

  • sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
  • wspiera rodziców w wychowaniu dziecka,
  • wyposaża dziecko w kluczowe umiejętności opisane w podstawie programowej,
  • współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,
  • buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej
  • propaguje zdrowy styl życia,
  • stwarza dzieciom możliwość osiągania sukcesów na granicy ich potencjalnych możliwości,
  • współpracuje z rodzicami jako współpartnerami w edukacji,
  • zapewnia wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną,
Copyright © 2015 Sebastian Igiel & Paweł Karski