Przedszkole nr 2 im. Janint Porazińskiej w Darłowie
BIP Przedszkole nr 2 w Darłowie
PILNE: *** 04-03-2015: Informujemy, że do dnia 31.03.2015 roku prowadzimy zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz dzieci niepełnosprawnych do grupy integracyjnej. W miarę wolnych miejsc przyjmujemy dzieci 2,5 letnie <<szczegoly>>
I Słoneczka
II Pszczółki
III Motylki
IV Tygryski
V Stokrotki
VI Maczki
VII Elfy
VIII Misie
 
Opłaty
Pracownicy Przedszkola
Dokumenty Przedszkola
 
Przekaż 1% swojego podatku na fundusz wieczysty "Przedszkole Dwójeczka
O NAS

Przedszkole Nr 2 im. Janiny Porazińskiej w Darłowie

Przedszkole nr 2 w Darłowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną, zapewniającą dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska utworzono oddział integracyjny dla dzieci specjalnej troski.

 


Przedszkole funkcjonuje od roku 1949. Do 1992 roku działało jako cztero-oddziałowe, dziesięciogodzinne z wyżywieniem. Od września 1992 roku placówka zmieniła swój charakter działalności. W wyniku reorganizacji zostały utworzone oddziały przedszkolne tak zwane "zerówki". We wrześniu 2005 do Przedszkola Nr 2 dołączono przejęte od Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni Przedszkole M.W. Nr 96. Obecnie przedszkole liczy 8 oddziałów w tym jedna grupa integracyjna. Cztery oddziały funkcjonują 5 godzin na dwie zmiany - I zmiana 2 oddziały od 7.00 do 12.00; II zmiana 2 oddziały od 12.00 do 17.00, oraz 4 oddziały funkcjonujące od 6.00 do 16.00.

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna (15 nauczycieli) w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, logopeda oraz nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
Nauczyciele to ludzie o cechach twórczych poszukujących współczesnych metod pracy z dzieckiem. Rozwijają swoje umiejętności poprzez różne formy doskonalenia zawodowego - studia podyplomowe, udział w kursach, warsztatach.
Pełnią funkcję wspierającą i integrującą działania wychowawcze. Stosują indywidualne metody i zróżnicowany stopień trudności zadań dydaktyczno-wychowawczych. Tworzą klimat i warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka poprzez wskazywanie drogi do nabywania doświadczeń i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie w szkole.

 

MISJA

Powiedz mi, a zapomnę,
pokaż, a zapamiętam,
pozwól mi wziąć udział, a zrozumiem.
Konfucjiusz

Nasze przedszkole:

  • sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
  • wspiera rodziców w wychowaniu dziecka,
  • wyposaża dziecko w kluczowe umiejętności opisane w podstawie programowej,
  • współpracuje z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym,
  • buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej
  • propaguje zdrowy styl życia,
  • stwarza dzieciom możliwość osiągania sukcesów na granicy ich potencjalnych możliwości,
  • współpracuje z rodzicami jako współpartnerami w edukacji,
  • zapewnia wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną,
Copyright © 2015 Sebastian Igiel & Paweł Karski